Privacybeleid

Laatste update: 11 mei 2022

Wij vinden jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen we er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om je aanvragen voor gratis audio’s, video’s, webinars, online nieuwsbrief et cetera te verwerken, of om je bestelling van een van onze diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruiken we je e-mailadres en naam om je onze nieuwsbrieven te sturen met onze gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.

In dit privacybeleid delen we hoe we die gegevens of informatie die je met ons deelt gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:

  1. online als je een van onze websites bezoekt, zoals www.marielleduijndam.com; en
  2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan ons geeft op een event omdat je onze nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door onze websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op onze websites. Ook wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met dit Privacybeleid.

We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al onze websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacybeleid worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN 

Op onze websites verzamelen en/of ontvangen we twee soorten informatie:

1. PERSOONSGEGEVENS DIE JE ACTIEF AAN ONS VERSTREKT

Als je je aanmeldt om nieuwsupdates of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van onze enquêtes of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis inspiratie, dan vragen we je je gegevens met ons te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

We verzamelen geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vragen we naast je voornaam, achternaam en e-mailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vragen we je BTW nummer zodat we de BTW kunnen verleggen. Je straatadres vragen we om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vragen we om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van diensten.

We gebruiken voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken sturen we jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit onze beveiligde betaalomgeving naar onze Payment Service Provider Mollie en naar ons facturatiesysteem Moneybird. Mollie voert voor ons jouw betaling uit. De facturen die je van ons ontvangt worden gemaakt en naar je verstuurd door Moneybird. We wijzen je erop dat Mollie en Moneybird voor het gebruik van jouw informatie hun eigen Algemene Voorwaarden en Privacy Policy hanteren.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht. We verwijzen je naar de Algemene Voorwaarden voor meer informatie over cookies op onze websites.

HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN

  • we mailen je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals de registratielink voor de online omgeving, de factuur en updates in de online omgeving. We sturen je als je een product of dienst bij ons hebt gekocht daarna eventuele extra nieuwsberichten;
  • we mailen je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, met de nieuwste inspirerende en informatieve updates;
  • we mailen je als je dit expliciet hebt aangevraagd om je de gratis inspiratie en waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zullen we je niet automatisch op onze maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet;
  • we gebruiken je gegevens om je support en informatie te geven bij onze diensten en producten en onze online omgeving die je hebt gekocht;
  • we mailen je mogelijk ook om je feedback te vragen over onze producten en diensten;
  • we mailen je om je te informeren over onze diensten en producten en die van onze samenwerkingspartners en affiliates als we denken dat je die heel interessant kunt vinden. We houden hiervoor graag bij wat je eerder bij ons gekocht of aangevraagd hebt zodat we je niet onnodig lastig vallen met informatie die niet aansluit bij jouw interesses of situatie. Dit doen we alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij ons hebt gekocht (cf. punt 1 en 2).

We gebruiken je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie wij werk uitbesteden (zoals technisch support, marketing support, klantenservice) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van onze diensten en producten, bij technische problemen met aanmelden voor onze mailinglijst of om vragen en problemen bij het inloggen in onze online omgeving voor je op te lossen. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

We delen mogelijk jouw e-mailadres met Facebook voor het aanmaken van een Custom Audience in de advertising tool van Facebook. We uploaden dan de emailadressen van onze lezers om een gerichte advertentiecampagne te kunnen maken. Wil je niet dat jouw e-mailadres voor dit doel aan Facebook wordt doorgegeven? Mail ons dan naar info@marielleduijndam.com, dan zorgen we dat het niet gebeurt.

De inloggegevens die je aanmaakt voor onze online omgeving en programma’s worden versleuteld opgeslagen. Wij kunnen jouw wachtwoord niet inzien en krijgen in de online omgeving alleen je gebruikersnaam en e-mailadres te zien.

UITSPRAKEN VAN DANKBAARHEID

Uitspraken van dankbaarheid en waardering beschouwen we als cadeautjes die we graag weer anoniem met anderen delen als referentie op de website en social media kanalen van Mariëlle Duijndam. Zo kunnen mensen elkaar inspireren en vertrouwen bieden rondom alles wat er mogelijk is indien men ook dit pad gaat bewandelen. We zorgen er hierbij altijd voor dat er geen persoonlijke informatie gedeeld wordt die naar de betreffende persoon kan leiden. Indien dit volgens jou wel het geval is of je wenst een referentie van de website af te laten halen, kun je een verzoek indienen via info@marielleduijndam.com. Hier zullen we gehoor aan geven.

AFFILIATES EN SAMENWERKINGSPARTNERS

Op onze website plaatsen we soms links naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates als we denken dat die informatie waardevol voor je is. We hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. We raden je aan het Privacybeleid en Algemene Voorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN

Als je je hebt aangemeld op onze websites voor onze nieuwsbrief en andere inspirerende gratis dingen die we delen, mailen we je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat we je beloofd hebben. We gebruiken hiervoor een intern mailprogramma. Je gegevens worden dus niet buiten ons systeem gedeeld. We verwerken deze gegevens voor zolang als je op onze maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis producten of diensten als je daarna niet hebt aangegeven ook onze nieuwsbrief en andere waardevolle updates te willen ontvangen. De gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar info@marielleduijndam.com. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van ons ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief, zullen we je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kunnen we (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar info@marielleduijndam.com.
Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP ONZE WEBSITES OF SOCIAL MEDIA

We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op onze blogs, in de chat tijdens onze webinars of op onze social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DiT PRIVACYBELEID

Eventuele wijzigingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacybeleid. We raden je daarom aan dit Privacybeleid regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER DIT PRIVACYBELEID

We houden dit Privacybeleid up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@marielleduijndam.com en zet “Privacybeleid” in de onderwerpregel van je email.

Mariëlle Duijndam
Maarsbergseweg 33c
3956 KT Leersum – NL

Follow me
© 2022 Mariëlle Duijndam | Alle rechten voorbehouden
Realisatie